”UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ,
ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ
DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME
LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE
TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII”
ACRONIM: UCBECOTECH

REZULTATE ESTIMATE ALE PROIECTULUI


Denumire activitate

Denumire subactivitate

Rezultate cuantificate
A. Stimularea transferului de cunostinte A.1 Identificarea si formularea ofertei de expertiză si rezultate 4 segmente de expertiză si transfer cunostinte
A.2 Asistentă directă în vederea corelării optime a intentiilor de dezvoltare tehnologică ale întreprinderilor partenere, cu oferta de expertiză Minim 4 întreprinderi asistate.
Minim 4 minute încheiate pe tematica discutiilor tehnice.
A.3 Organizare întâlniri bilaterale si colocvii tematice de interes pentru intreprinderile partenere Minim 4 întâlniri bilaterale.
2 colocvii tematice
A.4 Dezvoltarea capabilitătii proprii în domeniul transferului de cunostinte către sectorul productiv Minim 4 directii noi de ofertare in domeniul transferului de cunostinte, dupa finalizarea proiectului
A.5 Extinderea ariei de activitate prin noi parteneriate pe domeniul proiectului 2 parteneri noi în transferul de cunostinte (diferiti de partenerii initiali)
B. Accesul întreprinderilor la baza de date si infrastructura de cercetare a Universitătii B.1 Participare directă a întreprinderilor la activităti specifice de cercetare experimentală pe domeniile de interes 1-2 persoane instruite din cadrul fiecărei întreprinderi partenere
B.2 Utilizarea băncilor de date si a informatiei tehnico-stiintifice pentru dezvoltarea aptitudinii întreprinderilor de preluare si aplicare a rezultatelor cercetării Minim 72 ore/om de consultare a bibliotecilor tehnice si a băncilor de date ale UCB
B.3 Prezentare ofertă si facilitarea accesului extins al întreprinderilor la activităti pregătitoare, prin închirierea la cerere a unor spatii de lucru 1 laborator pentru incercari fizico-mecanice in domeniul materialelor de constructii;
2 spatii dotate cu tehnica de calcul si acces la Internet;
acces la echipamente de comunicare, copiere si multiplicare
D. Activităti de cercetare industrială realizate în colaborare efectivă cu întreprinderile partenere D.1 Stabilirea bazelor de materii prime în contextul utilizării deseurilor industriale drept surse alternative Minim 6 surse de aprovizionare identificate
D.2 Studiul conditiilor specifice si elaborarea procedurilor de transport, manipulare si depozitare temporară a deseurilor utilizate. Armonizare cu Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu (MCM) al întreprinderilor partenere 4 proceduri de manipulare, transport si depozitare deseuri
D.3 Asigurarea loturilor test de materii prime (inclusiv deseuri) si caracterizarea fizico-chimică complexă a acestora Minim 8 loturi test de materii prime
D.4 Interpretarea rezultatelor caracterizării materiilor prime si stabilirea gradului de compatibilitate tehnologică dintre materiile prime uzuale si deseuri, ca variantă alternativă Minim 4 analize bilaterale de interpretare a rezultatelor de laborator
D.5 Elaborarea Tehnologiilor Cadru si verificarea primară a aplicabilitătii, prin fabricarea de loturi experimentale primare 6 tehnologii cadru elaborate
Minim 8 loturi experimentale primare de produse
D.6 Verificarea impactului ecologic al noilor tehnologii, prin masuratori specifice proprii si în colaborare cu Laboratoare autorizate Minim 4 campanii de lucru monitorizate
D.7 Caracterizarea fizico-chimică a produselor din loturile experimentale primare. Minim 8 loturi de produse experimentale caracterizate
D.8 Analiză de stadiu. Relevarea situatiilor de Puncte tari/slabe si Certitudine/incertitudine ale experimentărilor primare pe flux. Intocmire Proceduri si Caiete de sarcini provizorii Minim 8 Proceduri si Caiete de sarcini provizorii elaborate
D.9 Transfer către utilizatorii traditionali, nerambursabil, a unor loturi de produse certe calitativ, în scopul verificării potentialului aplicativ Minim 4 loturi de produse experimentale transmise la utilizatori
D.10 Fabricare loturi industriale de produse. Definitivare parametrii tehnologici de lucru Minim 8 loturi industriale de produse fabricate
D.11 Caracterizare fizico-chimică complexă a produselor experimentale obtinute Minim 8 loturi industriale de produse caracterizate
D.12 Intocmire documentatie tehnologică finală. Elaborare fise de produs. Elaborare /adaptare manual de utilizare si instructiuni de lucru 4 documentatii tehnologice finale
Minim 8 Fise tehnice de produs
Minim 2 Manuale de utilizare
E. Management de proiect (inclusiv informare si publicitate privind proiectul) E.1 Managementul proiectului Sedinte lunare de analiză management proiect
E.2 Raportare către Autoritatea Contractantă Rapoarte trimestriale
E.3 Monitorizarea rezultatelor si indicatorilor de rezultat Notă lunară de monitorizare
E.4 Raport stiintific anual Rapoarte stiintifice anuale cu anexe tehnice.
E.5 Raport final al proiectului Raport final
E.6 Realizarea si actualizarea portalului web al proiectului 1 portal WEB
E.7 Realizarea de materiale de identitate vizuala si informative. Comunicate de presa 2 anunturi în ziar national (lansare si final)
4 autocolante de informare
2 plăcute usi
10 autocolante echipamente
1000 brosuri proiect
1000 pliante de prezentare a Centrului de Cercetare
1000 mape participant
2 comunicate de presă
4 Workshop-uri
2 conferinte (început-finală)
Audit final al proiectului Realizare audit final Raport de audit final