”UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ,
ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ
DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME
LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE
TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII”
ACRONIM: UCBECOTECH

Obiectivele Proiectului

Proiectul urmăreste cresterea transferului de cunostinte si tehnologie între Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu (UCB) si întreprinderi din mediul privat, al căror obiect principal al activitătii îl constituie fabricarea produselor refractare termoizolatoare si a materialelor de constructii.

În cadrul proiectului, UCB urmăreste să valorifice în sectorul productiei industriale rezultatele cercetărilor aplicative realizate în domeniul valorificării deseurilor din industria energetică (cenusi din arderea combustibililor solizi), minieră (reziduuri argiloase de decopertare din carierele de lignit, detritus de foraj) si metalurgică (zguri din procesele de elaborare si tratament secundar al otelului), prin utilizarea drept surse de materii prime alternative la fabricarea produselor refractare si a materialelor de constructii. Posibilitatea finantării cu fonduri nerambursabile a actiunii întreprinderilor de crestere a potentialului tehnic si a competitivitătii pe piată , prin parteneriat cu mediul de cercetare din sectorul public, vine să confere cadrul optim pentru decizia acestora de a-si baza strategia de dezvoltare pe termen mediu si lung, într-o primă fază pe expertiza si facilitătile oferite de către unitatea de cercetare, iar ulterior pe aptitudinea proprie de investigare si inovare dobândită în cadrul colaborării.

Obiectivul UCB este de a transfera în cadrul proiectului cunoastere si expertiză, sustinute de suportul unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare ultramodernă, asigurată în cadrul “Centrului regional de cercetare pentru tehnologii energetice durabile” prin achizitia de aparate si echipamente de ultimă generatie, în perioada 2011-2014, cu fonduri europene nerambursabile accesate prin programele specifice de CD (LIFE 10+, POS-CCE). Astfel, obiectivul specific al transferului de cunostinte si tehnologie se va realiza concomitent prin actiunea pe trei directii principale:
  • oferta de date si rezultate ale cercetărilor anterioare din domeniul specific proiectului, dar si din domeniul mai larg al stiintei si ingineriei materialelor (acces la bă noi de date, lucrări si studii elaborate în cadrul UCB, biblioteca tehnică );
  • asigurarea posibilitătii de asimilare a noilor cunostinte de către personalul tehnic al partenerilor industriali, în paralel cu aplicatia concretă în laboratoare moderne, reluând practic într-un timp mult mai scurt traseul parcurs de către specialistii universitătii în dezvoltarea expertizei pe domeniul specific al fiecărei întreprinderi în parte;
  • asistentă tehnică directă , cu participarea personalului de cercetare al UCB la experimentările pe fluxurile productive ale întreprinderilor.