”UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ,
ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ
DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME
LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE
TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII”
ACRONIM: UCBECOTECH

INDICATORI PROIECTIndicatori de realizare

Valoare la începutul perioadei de implementare a activitătilor proiectului

Valoare la sfârsitul perioadei de implementare a activitătilor proiectului
Număr total de contracte încheiate cu întreprinderi* 0 8
Număr de contracte încheiate cu întreprinderi mici si mijlocii* 0 8
Număr de contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piată* 0 8
Număr de contracte de colaborare CD încheiate cu întreprinderi* 0 8
Număr de licente acordate întreprinderilor* 0 3
Valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contractele cu întreprinderi* 0 792000
Număr de publicatii stiintifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea 0 8
Număr de noi locuri de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului 0 8

Indicatori de rezultat

Valoare la începutul perioadei de implementare a activitătilor proiectului

Valoare la sfârsitul perioadei de durabilitate
Număr de întreprinderi mici si mijlocii (entităti legale distincte) cu care solicitantul a cooperat 0 8