”UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ,
ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ
DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME
LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE
TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII”
ACRONIM: UCBECOTECH

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

Activitatea A- Stimularea transferului de cunoştinţe

 1. Sub-activitatea A.1 Identificarea şi formularea ofertei de expertiză şi rezultate;
 2. Sub-activitatea A.2 Asistenţă directă în vederea corelării optime a intenţiilor de dezvoltare tehnologică ale întreprinderilor partenere, cu oferta de expertiză;
 3. Sub-activitatea A.3 Organizare întâlniri bilaterale şi colocvii tematice de interes pentru intreprinderile partenere;
 4. Sub-activitatea A.4 Dezvoltarea capabilităţii proprii în domeniul transferului de cunoştinţe către sectorul productiv;
 5. Sub-activitatea A.5 Extinderea ariei de activitate prin noi parteneriate pe domeniul proiectului;


Activitatea B - Accesul întreprinderilor la baza de date şi infrastructura de cercetare a Universităţii

 1. Sub-activitatea B.1 Participare directă a întreprinderilor la activităţi specifice de cercetare experimentală pe domeniile de interes;
 2. Sub-activitatea B.2 Utilizarea băncilor de date şi a informaţiei tehnico-ştiinţifice pentru dezvoltarea aptitudinii întreprinderilor de preluare şi aplicare a rezultatelor cercetării;
 3. Sub-activitatea B.3 Prezentare ofertă şi facilitarea accesului extins al întreprinderilor la activităţi pregătitoare, prin închirierea la cerere a unor spaţii de lucru;


Activitatea D - Activităţi de cercetare industrială realizate în colaborare efectivă cu întreprinderile partenere

 1. Sub-activitatea D.1 Stabilirea bazelor de materii prime în contextul utilizării deşeurilor industriale drept surse alternative;
 2. Sub-activitatea D.2 Studiul condiţiilor specifice şi elaborarea procedurilor de transport, manipulare şi depozitare temporară a deşeurilor utilizate. Armonizare cu Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu (MCM) al întreprinderilor partenere;
 3. Sub-activitatea D.3 Asigurarea loturilor test de materii prime (inclusiv deşeuri) şi caracterizarea fizico-chimică complexă a acestora;
 4. Sub-activitatea D.4 Interpretarea rezultatelor caracterizării materiilor prime şi stabilirea gradului de compatibilitate tehnologică dintre materiile prime uzuale şi deşeuri, ca variantă alternativă;
 5. Sub-activitatea D.5 Elaborarea Tehnologiilor Cadru şi verificarea primară a aplicabilităţii, prin fabricarea de loturi experimentale primare;
 6. Sub-activitatea D.6 Verificarea impactului ecologic al noilor tehnologii, prin masuratori specifice proprii şi în colaborare cu Laboratoare autorizate;
 7. Sub-activitatea D.7 Caracterizarea fizico-chimică a produselor din loturile experimentale primare;
 8. Sub-activitatea D.8 Analiză de stadiu. Relevarea situaţiilor de Puncte tari/slabe şi Certitudine/ incertitudine ale experimentărilor primare pe flux. Intocmire Proceduri şi Caiete de sarcini provizorii;
 9. Sub-activitatea D.9 Transfer către utilizatorii tradiţionali, nerambursabil, a unor loturi de produse certe calitativ, în scopul verificării potenţialului aplicativ;
 10. Sub-activitatea D.10 Fabricare loturi industriale de produse. Definitivare parametrii tehnologici de lucru;
 11. Sub-activitatea D.11 Caracterizare fizico-chimică complexă a produselor experimentale obţinute;
 12. Sub-activitatea D.12 Intocmire documentaţie tehnologică finală. Elaborare fişe de produs. Elaborare /adaptare manual de utilizare şi instrucţiuni de lucru;


Activitatea E. Management de proiect

 1. Sub-activitatea E.1. Managementul proiectului;
 2. Sub-activitatea E.2. Raportare către Autoritatea Contractantă;
 3. Sub-activitatea E.3. Monitorizarea rezultatelor şi indicatorilor de rezultat ;
 4. Sub-activitatea E.4. Raport ştiinţific anual;
 5. Sub-activitatea E.5. Raport final al proiectului;
 6. Sub-activitatea E.6. Realizarea si actualizarea portalului web al proiectului;
 7. Sub-activitatea E.7 Realizarea de materiale de identitate vizuala si informative. Comunicate de presa;


Audit final al proiectului