”UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ,
ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ
DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME
LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE
TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII”
ACRONIM: UCBECOTECH

Proiect POC - ”UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII” ,
ACRONIM: UCBECOTECH

Beneficiarul proiectului: Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu.
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 (POC),
Axa prioritara 1 – Cercetare, Dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor,
Actiunea 1.2.3 Tip proiect Parteneriate pentru transfer de cunostinte,
Contract de finantare nr. 82/08.09.2016,
Date de identificare proiect ID: P_40_361, Cod SMIS 2014+: 105628,
Valoare totală a proiectului : 8.292.529 lei.
Valoarea asistentei financiare nerambursabile: 8.234.465 lei din care suma 6.230.831,70 lei este finantata din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 si suma de 1.211.633,30 lei din bugetul national.
Durata proiectului: 08.09.2016 – 07.03.2021